Tạp chí công nghệ Việt Nam

Editors' Picks

The Latest

Một sô quan điểm phát triển du lịch:Trên thực tế những điểm đến du lịch (destination) có thể phát triển theo rất nhiều quan điểm khác nhau. Một số điểm đến phát triển du lịch mà không cần một sự quy hoạch nào. Trong quá trình phát triển nếu xuất hiện những tình huống không tích cực thì sẽ tìm các…
Read More...

Danh lam thắng cảnh

Cơ sở vật chất – kỹ…

Mục đích của các chuyến đi du lịch có thể rất khác nhau, có người đi vì mục đích chữa bệnh và cũng có người đi vì mục đích công việc kết hợp với tham quan tìm hiểu... song dù đi với mục đích nào thì giữa chúng đều có một…

Tech

Gadget

Business

Science