in

Cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch có môi quan hệ mật thiết với tài nguyên du lịch

Mục đích của các chuyến đi du lịch có thể rất khác nhau, có người đi vì mục đích chữa bệnh và cũng có người đi vì mục đích công việc kết hợp với tham quan tìm hiểu… song dù đi với mục đích nào thì giữa chúng đều có một điểm chung là phải sử dụng các tài nguyên du lịch tại các điểm du lịch và các yếu tố đảm bảo điều kiện tiện nghi: cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch. Mối quan hệ giữa tài nguyên du lịch và cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch được thể hiện trong bối cảnh đó và chúng vừa thống nhất lại vừa mâu thuẫn với nhau.
Mối quan hệ thống nhất: Điều này được thể hiện ở chỗ: ở đâu có tài nguyên du lịch muốn được khai thác phải có cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch đi kèm. Và ngược lại, không thể xây dựng hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch ở những nơi mà ở đó không có tài nguyên du lịch.

>>>>Xem thêm: 3 hiểu lầm về cách hoạt động của Google Adwords bạn đừng bỏ qua

Thật vậy, nếu không có hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch được đầu tư thì không thể có được các yếu tố đảm bảo điều kiện thuận lợi cho du khách trong quá trình tham quan, tìm hiều về các tài nguyên du lịch. Do vậy, cho dù tài nguyên ở đó có hấp dẫn cũng khó có thể thu hút được du khách. Mặt khác việc đầu tư hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch còn gắn liền với vấn đề quy hoạch khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên. Nhưng nếu hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch lại được đầu tư ở những nơi không có tài nguyên du lịch thì bản thân nó chỉ là hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật thông thường chứ không còn là cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch nữa.
Như vậy trong mối liên hệ thống nhất này, tài nguyên có vai trò quyết định quy định cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch. Nói cách khác, việc đầu tư xâv dựng hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch cần phải căn cứ vào tài nguyên du lịch ở đó. Trong đó những yếu tố liên quan đến sự hấp dẫn, sức chứa (quy mô) và địa hình được xem là những yếu tố nền tảng quyết định đến quy mô, loại hạng của cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch.

>>>>Xem thêm: làm phim quảng cáo sản phẩm

Related Posts

Dịch vụ cho thuê xe du lịch là gì?

Thậm chí đặc điểm của  tài nguyên còn quyết định đến việc sử dụng hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch đã được đầu tư.
Ngược lại, cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch cũng có những tác động tích cực đến tài nguyên du lịch. Điều này có được khi cơ sờ vật chất – kỹ thuật du lịch được đầu tư xây dựng phù hợp với tài nguyên du lịch. Bản thân nó có thể trở thành một yếu tố tô điểm thêm cho bức tranh của tài nguyên du lịch tại đó. Nhiều khi cơ sở vật chất – kỹ thuật được xây dựng đẹp, độc đáo, hấp dẫn lại trở thành tài nguyên du lịch.
Ở nước ta, có nhiều khu du lịch nổi tiếng, kết hợp hài hoà giữa việc xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật với tài nguyên du lịch như khu du lịch Hoàng Gia- Bãi Cháy, khu du lịch quốc tế Tuần Châu – Quảng Ninh, khu đu lịch Đền Hùng (Phú Thọ) khu du lịch Hòn Tre ở Nha Trang (Khánh Hoà) khu du lịch Mũi Né (Phan Thiết) v.v…

>>>>Xem thêm: Đánh giá kết quả lao động của ngành du lịch

Mối quan hệ mâu thuẫn: Mối quan hệ mâu thuẫn thể hiện ở những tác động tiêu cực từ phía hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch đối với tài nguyên du lịch. Đây là một vấn đề cố hữu khó tránh khỏi bởi lẽ nó không chỉ tồn tại trên cơ sở đầu tư xây dựng không hợp lý mà nó vẫn có thể nảy sinh bởi những vấn đề liên quan đến dự án. Bao gồm từ khi hình thành ý tưởng về dự án; về quy hoạch giải phóng mặt bằng; quá trình xây dựng và cuối cùng ngay ở quá trình vận hành và sử dụng các cóng trình. Những tác động tiêu cực đó thường kéo theo những hậu quả làm giảm sức hấp dẫn của tài nguyên và những hậu quả khác về môi trường. Đi liền với những hậu quả đó là những chi phí không nhỏ cho việc khắc phục. Trong bối cảnh của du lịch có trách nhiệm ngày nay, mối quan hệ này đang được xem xét một cách nghiêm túc, đặc biệt đối với những khu vực tài nguyên có tính nhạy cảm cao như các khu bảo tồn đa dạng sinh học.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by quantriwebsite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kinh nghiệm đặt tour giá rẻ cho bạn

Dịch vụ cho thuê xe du lịch là gì?