Phần trên đã đề cập đến khái niệm cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Đó mới chỉ là cách đề cập khái quát nhất về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. Để hiểu đầy đủ bản chất của cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch, cần phải nghiên cứu nội dung hay cấu thành của chúng. Tuy nhiên căn cứ vào đối tượng, mục đích của môn học, phần này sẽ chỉ đề cập đến nội dung hay
cấu thành của cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch theo nghĩa hẹp. Nói cách khác là chúng ta chỉ đề cập đến những vấn đề đặc trưng của cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch mà thôi.
Để nghiên cứu về nội dung, cơ cấu của cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch theo cách đã đề cập ở trên, có thể dựa trên một số tiêu thức nhất định để phân loại cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch.

• >>>>>Xem thêm: Muốn kiếm thu nhập cao hãy làm du lịch

7.2.1. Phân loại theo chức năng tham gia vào quá trình lao
động:
Theo tiêu thức này, cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch được chia thành hai loại là: Tư liệu lao động và đối tượng lao động.
Trong tư liệu lao động thì công cụ lao động chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ và nhỏ hơn các ngành khác. Các yếu tố thuộc công cụ lao động chỉ được sử dụng chủ yếu ở các khu vực chế biến, bảo quản duy tu, còn các bộ phận phục vụ trực tiếp hầu như không có hoặc rất hạn chế. Sỡ dĩ như vậy là vì trong du lịch khả năng cơ giới hoá thấp, lao động thủ công là chủ yếu và tỷ lệ lao động sống là cao.
Ngược lại điều kiện vật chất đảm bảo cho quá trình lao động như nhà cửa, đường sá, hệ thống cấp thoát niiớc, phương tiện liên lạc, thông tin v.v… là thành phần chính tạo ra môi trường thực hiện mục đích chuyên đi du lịch lại chiếm một tỷ trọng lớn trong tư liệu lao động và trong giá thành dịch vụ, hàng hoá.
Yếu tố thuộc về đối tượng lao động trong cấu thành cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch có thể là nguyên liệu, bán thành phẩm tham gia vào quá trình sản xuất các sản phẩm ăn uống hay các hàng hoá khác. Chúng cũng có thể là các vật tư phục vụ cho quá trình lao động nhằm tạo ra và thực hiện các dịch vụ chính và dịch vụ bổ sung.
Sở dĩ có sự không cân đối giữa các thành phần như vậy là do đặc điểm sản xuất và tiêu dùng dịch vụ du lịch. Khi tiêu dùng dịch
vụ du lịch, khách du lịch trả tiền để có được sự cảm giác hơn là sự sở hữu. Những cảm giác đó chủ yếu do yếu tố con người và tiện nghi mang lại.
7.2.2. Phân loại theo quá trình tạo ra dịch vụ và hàng hoá du lịch:
Theo tiêu thức này, cơ sở vật chất – kỹ thuật có thể được chia thành các nhóm sau:
Cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ các hoạt động trung gian; các cơ sở lưu trú; nhà hàng; các khu vực dịch vụ bổ sung và vui chơi giải trí, phục vụ giao thông vận tải…
Các cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ các hoạt động trung gian: Đây chính là hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của các đại lý, văn phòng và công ty lữ hành du lịch. Đảm nhận chức năng chủ yếu là tổ chức xây dựng, bán và thực hiện các chương trình du lịch; làm cầu nối giữa khách du lịch với các nhà cung cấp sản phẩm du lịch khác hay với các điểm du lịch. Với chức năng đó, hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật của bộ phận này chủ yếu các văn phòng và các trang thiết bị vãn phòng, các phương tiện thông tin ìiên lạc. ở góc độ kế toán tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của bộ phận này còn bao gồm cả các yếu tố tài sản như các phần mềm hệ thống liên quan đến việc hỗ trợ thực hiện các tác nghiệp kinh doanh và quản lý.
Cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ vận chuyển du lịch. Đây chính là hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật của các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển khách du lịch. Chức năng chính của nó là đảm nhận công tác vận chuyển khách du lịch. Thành phần chính trong hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật này là các phương tiện vận chuyển, các cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ quản lý, điều hành, bán vé và các hoạt động tác nghiệp khác…

• >>>>>Xem thêm: Báo giá quay phim chụp ảnh cưới hỏi trọn gói

Cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ lưu trú: Đây chính là thành phần đặc trưng nhất trong hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch. Hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật của bộ phận này tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau: Khách sạn, Motell, nhà trọ, biệt thự, Bungalow… Thành phần chính của bộ phận này là hệ thống các toà nhà với các phòng nghỉ và các trang thiết bị tiện nghi đảm bảo điều kiện cho sinh hoạt hàng ngày của du khách. Ngoài ra nỗ cũng bao gồm cả các công trình đặc biệt bổ trợ tham gia vào việc tạo khung cảnh môi trường như hệ thống giao thông nội bộ, các khuôn viên. Trong số các loại hình trên, khách sạn là loại phổ biến hơn cả và cũng có nhiều mức độ quy mô khác nhau và hình thức cũng hết sức đa dạng.
Nhìn một cách tổng thể không phân biệt các loại hình lưu trú thì bộ phận này được xác định thành hai khu vực rõ rệt là khu vực đón tiếp và khu vực phòng ốc (buồng ngủ). Chúng đều được tạo ra trên cơ sở những quy định nghiêm ngặt của các chuẩn mực dịch vụ và được xây dựng thành những tiêu thức hết sức cụ thể. Trong đó, khu vực buồng ngủ lại có vai trò quy định đến cắc khu vực còn lại.

• >>>>>Xem thêm: thiết kế bộ nhận diện thương hiệu giá rẻ