Để đánh giá quá trình làm việc của người lao động các doanh nghiệp du lịch là phải biết được hiệu quả từng công việc của họ để trả công, khen thưởng xứng đáng, đồng thời cũng kịp thời uốn nắn phòng ngừa những hiện tượng tiêu cực phát sinh.
Việc đánh giá phụ thuộc vào thông tin chính xác về những gì đã hoàn thành. Trong doanh nghiệp du lịch một số công việc hay một vài công đoạn của công việc có thể đánh giá cụ thể. Ví dụ, như trong kinh doanh khách sạn đó là việc: làm thủ tục đăng ký cho bao nhiêu khách, rửa bao nhiêu đĩa… Tuy nhiên, với số lượng này sẽ
phải kèm theo các tiêu chuẩn chính xác, an toàn, chất lượng. Việc dựa vào số lượng để đánh giá thì tương đối dễ dàng. Nhưng có nhiều sự việc xảy ra khi nhân viên thực hiện công việc thì lại rất khó khăn như sự “hiếu khách”, “Thái độ phục vụ”… Nói chung, những công việc không được lặp đi, lập lại thì vấn đề đánh giá hiệu quả rất khó khăn. Biện pháp dùng để đánh giá quá trình làm việc của người lao động nên được sử dụng là “hành vi thái độ” phải được thực hiện bằng cách liệt kê những “sở trường” trong thao tác khi nhân viên làm việc đổ xếp loại nhân viên. Trên quy định về “tính cách” tổng quát của doanh nghiệp du lịch, nhân viên được chọn các danh mục hoạt động để ghi “thích” hav “không thích”, Việc này giúp cho việc phân loại và là một phương pháp tương đối khách quan để biết nhân viên biết loại hành vi và thái độ mà doanh nghiệp muốn nhân viên phải thực hiện.

• >>>>>Xem thêm: Muốn kiếm thu nhập cao hãy làm du lịch

 

Đồng thời, phương pháp hỗ trợ cho việc đánh giá quá trình làm việc của người lao động là xem xét những kết quả được quy định trước cho từng công việc và xuất phát từ nhận xét của khách đối với nhân viên. Bởi mục đích cuối cùng của tiến trình thu nạp nhân sự là để cung cấp những dịch vụ có chất lượng cao. Vì vậy, muốn đánh giá kết quả dông việc của người lao động trong doanh nghiệp du lịch phải dựa trên “thắng lợi” của doanh nghiệp, đó chính là nguồn thu, là lợi nhuận doanh nghiệp đã đạt được vì đó là những gì quan trọng nhất đối với doanh nghiệp (sự thoả mãn của khách hàng đối với dịch vụ được phục vụ).
Trên cơ sở công việc được phân công và kết quả lao động mà doanh nghiệp tiến hành trả công (trả lương) cho người lao động hoặc kỷ luật, khen thưởng hay bồi dưỡng đề bạt.
Nguyên tắc của việc trả công lao động là phải căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động.

SỐ lượng phụ thuộc vào công việc người lao động được phân công, thời gian và số lượng sản phẩm họ hoàn thành trong ca, trong ngày, số ngày họ làm việc trong tháng v.v…
Chất lượng lao động phụ thuộc vào độ phức tạp của công việc, yêu cầu về trình độ chuyên môn, tay nghề… và hiệu quả của công việc thể hiện ở năng suất lao động, ở sự đánh giá của khách về phong cách, thái độ, chất lượng phục vụ.
Mức tiền lưcmg (tiền công), tiền thưởng hay các chế độ phúc lợi khác cho người lao động cuối cùng phụ thuộc vào kết quả và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian nhất định.
Trong thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp vận dụng nhiều tiêu thức khác nhau để xếp hệ số lương trả cho người lao động như: bậc nghề hay bậc lương, số giờ hay ngày làm việc trong tháng, loại công việc đảm nhiệm, trình độ nghiệp vụ hay ngoại ngữ, việc thực hiện nội quy doanh nghiệp, sự đánh giá của khách v.v…
Điều quan trọng trong việc trả công (trả lương) cho người lao động làm đảm bảo chính xác công bằng, kích thích người lao động cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp, mang lai hiệu quả cao.

• >>>>>Xem thêm: Báo giá quay phim chụp ảnh cưới hỏi trọn gói

Cùng với việc trả công (trả lương) lao động hàng tháng trong doanh nghiệp thì một nội dung rất quan trọng của quản trị nhân lực là việc nâng bậc lương cho người lao động. Căn cứ để nâng bậc lương, thang lương là: qui định về chức danh và thang, bậc lương từng nghề, thời gian được nâng lương, kết quả công việc và trình độ tay nghề và phẩm chất tư cách của người lao động. Việc nâng bậc lương này có thể được thực hiện bằng các cuộc kiểm tra, sát hạch thi tay nghề.
Bên cạnh những nội dung công việc trên, lãnh đạo doanh nghiệp cũng phải khen thưởng động viên kịp thời những người lao động có thành tích đột xuất hay thành tích xuất sắc trong lao động.
Việc trả công lao động hợp lý xứng đáng, động viên khen thưởng kịp thời là những đòn bẩy vật chất và tinh thần kích thích người lao động cống hiến nhiều hơn, gắn bó với doanh nghiệp hơn, nâng cao năng suất và chất lượng lao động mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

• >>>>>Xem thêm: thiết kế bộ nhận diện thương hiệu giá rẻ