Lý luận và thực tiễn đã khẳng định rằng sự thành công và phát triển của bất kỳ một lĩnh vực kinh doanh, hay một tổ chức kinh tế xã hội nào đều phụ thuộc trước hết vào yếu tố con người – con người ở đây được đánh giá theo tiêu chuẩn: sự hiểu biết về lý thuyết và kỹ năng làm việc mà người đó có được, phẩm chất đạo đức và sức khoẻ của người đó sự hiểu biết và kỹ năng của lao động có được là nhờ quá trình đào tạo – đào tạo có thể là dài hạn hoặc ngắn hạn; dào tạo đầu vào hoặc tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng lao động đang trong khi làm việc.

So với lao động giản đơn – là lao động thực hiện những công việc đơn giản không cần phải trải qua đào tạo – lao động lành nghề được đào tạo, có chất lượng cao hơn, thực hiện được những công việc chính xác, tinh vi khéo léo hơn và tạo ra giá trị nhiều hơn trong một đơn vị thời gian. Trong quá trình đào tạo mỗi người sẽ được bồi đắp những thiếu hụt trong học vấn, được truyền đạt những khả năng và kinh nghiệm thiết thực trong lĩnh vực chuyên môn, được cập nhật hoá kiến thức và mở rộng tầm hiểu biết để không những có thể dương đầu với những biến đổi của môi trường xung quanh có ảnh hưởng tới công việc làm của mình mà còn có khả năng thăng tiến kích thích người lao động làm việc có hiệu quả cao và đồng nghĩa với việc nâng cao thu nhập. VI vậy, đào tạo và phát triển nhân lực có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bất kỳ một ngành và lĩnh vực nào của mỗi quốc gia.

• >>>>>Xem thêm: Xây dựng và ban hành các chính sách vê tuyển dụng lao động trong du lịch

Với ngành du lịch, vai trò của công tác đào tạo lao động cho kinh doanh du lịch càng thể hiện rõ nét bởi:
Du lịch là một ngành kinh tế – dịch vụ, có vai trò to lớn trong nhiều mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và môi trường; vì đối tượng phục vụ của lao đông du lịch là con người – con người ở đây không chỉ bó hẹp trong phạm vi một nước, một vùng… mà còn là khách du lịch quốc tế. Mỗi khách du lịch lại có nhu cẩu khác nhau, trình độ khác nhau, sự hiểu biết khác nhau, người có trình độ cao, người có trình độ thấp và ở các nền văn hoá khác nhau đến du lịch tại nước sở tại. Nếu các doanh nghiệp sử dụng lao động giản đơn nhiều mà thiếu lực lượng lao động được đào tạo, thì trên phạm vi quốc gia chất lượng phục vụ khách sẽ không đảm bảo, khách du lịch khó có thể thoả mãn tối đa các nhu cầu chính đáng của mình. Do đó, thước đo sự phát triển của du lịch và thể hiện sự đóng góp của du lịch đối với nền kinh tế quốc dân phụ thuộc vào vấn đề thu hút khách du lịch. Để thoả mãn đòi hỏi này ngành du lịch phải có chiến lược đào tạo lao động cho kinh doanh du lịch. Để thoả mãn đòi hỏi này ngành du lịch phải có chiến lược đào tạo lao động cho kinh doanh du lịch, phải coi đào tạo là cung cấp nền tảng cho sự phát triển của các hoạt động kinh doanh du lịch.
Kinh doanh du lịch sử dụng rất nhiều lao động thuộc các nghề khác nhau, mỗi lao động trong đó đòi hỏi phải có quy trình công nghệ phục vụ khác nhau, trình độ chuyên môn cao và tỷ mỉ, nhiều nghề đòi hỏi lao động phải đạt tới nghệ thuật phục vụ. Vì vậy, muốn có được những kỹ năng nghề nghiệp đòi hỏi người lao động phải được đào tạo có hệ thống, có bài bản và được cập nhật kiến thức thường xuyên và liên tục.
Với ý nghĩa đó, quản lý nhà nước về đào tạo lao động cho du lịch được thực hiện bao gồm các nội dung sau:
Thứ nhất, dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng lao động: Để nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực du lịch, việc nắm bắt nhu cầu đào tạo đầy đủ là rất cần thiết. Nó là cơ sở đầu tiên để các cơ sở đào tạo có thể xây dựng được mục tiêu và chương trình đào tạo.

• >>>>>Xem thêm: Các trang web email marketing hữu ích
CÓ ý nghĩa quan trọng để định ra nội dung và đặc điểm đào tạo. Nếu đào tạo nhân lực cho du lịch không đáp ứng được nhu cầu thực tế, không nắm bắt được nhu cầu về đào tạo đội ngũ lao động quản lý, lao động phục vụ theo nghề (lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp…) vào theo vùng lãnh thổ (nơi tập trung tài nguyên du lịch) thì không tạo cho người học có kỹ nâng lao động, người học sẽ không muốn học và cũng không đáp ứng được nhu cầu lao động cho mỗi vùng cũng như các doanh nghiệp. Người lao động không kiếm được việc làm và doanh nghiệp không có người làm việc, còn cơ sở và người đào tạo mất uy tín, không có tín nhiệm.
Thứ hai, định hướng cơ cấu đào tạo hợp lv cho các nghề kinh doanh trong du lịch: Nội dung này xuất phát từ đặc điểm của lao động trong du lịch có nhiều khác biệt so với các ngành nghề khác, mà cơ cấu đội I12Ũ lao động theo trình độ đào tạo và các cấp trong hệ thống giáo dục và đào tạo lao động cho kinh doanh du lịch cần phải được xác định rõ để đảm bảo tính hiệu quả kinh tế – xã hội của hoạt động này. Việc xác định được cơ cấu đào tạo phù hợp sẽ tránh được sự mất cân bằng cung cầu lao động trên, thị trường, không gây lãng phí nguồn lực của xã hội; và tránh được cái mà người ta thường gọi là: “thợ ít, thầy nhiều” hoặc “dở thầy, dở thợ”. Cơ cấu đào tạo cần phải chú trọng đào tạo đồng bộ từ nhân viên phục vụ, công nhân lành nghề đến cán bộ quản lý kinh doanh, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học công nghệ theo tỷ lệ thích hợp, tránh tình trạng chỉ tập trung đào tạo ở bậc đại học.

• >>>>>Xem thêm: 9 mẹo viết mục “Về chúng tôi” trên website giúp bạn ghi dấu ấn thương hiệu