Định nghĩa của Liên hiệp các quốc gia – League of Nations Năm 1937 League of Nations, đưa ra định nghĩa về “Khách du lịch nước ngoài – Foreign tourist”: “Bất cứ ai đến thăm một đất nước khác với nơi cư trú thường xuyên của mình trong khoảng thời gian ít nhất là 24h”.

 

Theo định nghĩa này tất cả nhưng người được coi là khách du lịch là:

Những người khởi hành để giải trí, vì những nguyên nhân gia đình, vì sức khoẻ v.v…

Những người khởi hành để gặp gỡ, trao đổi các mối quan hệ về khoa học, ngoại giao, tôn giáo, thể thao, công vụ v.v…

Những nẹười khởi hành vì các mục đích kinh doanh (Business reasons).

>>>>>Xem thêm: Tour du lịch New Zealand

Những người cập bến từ các chuvến hành trình du ngoại trên biển (Sea cruise) thậm chí cả khi họ dừng lại trong khoảng thời gian ít hơn 24h.

Những ngưòỉ không được coi là khách du lịch là:

Những người đến lao động, kinh doanh có hoặc không có hợp đồng lao động.

Những người đến với mục đích định cư.

Sinh viên hay những người đến học ở các trường.

Những người ở biên giới sang làm việc.’

Những người đi qua một nước mà không dừng lại mặc dù cuộc hành trình đi qua nước đó có thê kéo dài 24h.

Định nghĩa của Liên hiệp Quốc tế cua các Tổ chức Chính thức về Du lịch- IUOTO (International Union of Official Travel Organizations – sau này trở thành VvTO).

Năm 1950 IUOTO đưa ra định nghĩa về “khách du lịch quốc tế – International tourist” có 2 điểm khác so với định nghĩa trên, đó là:

Sinh viên và những người đến học ở các trường cũng được coi là khách du lịch.

>>>>>Xem thêm: chup anh quang cao

Những người quá cảnh không được coi là khách du lịch trong cả hai trường hợp: hoặc là họ hành trinh qua một nước không dừng lại trong thời gian vượt quá 24 giờ; hoặc là họ hành trình trong khoảng thời gian dưới 24 giờ và có dừng lại nhưng không với mục đích du lịch.

Đinh nghĩa về khách du lịch được chấp Iihận tại Hội nghị tại Rôma (ý) do Liên hợp quốc tổ chức về các vấn đề du lịch quốc tế và đi lại quốc tế (năm 1963).

Trong các chuẩn mực thống kê quốc tế của Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO) khái niệm khách viếng thăm quốc tế (visitor) có vai trò quan trọng chính (xem sơ đồ 1.1). Theo định nghĩa của Hội nghị tại Rôma (Ý) do Liên hợp quốc tổ chức về các vấn đề du lịch quốc tế và di lại quốc tế (năm 1963), khách đến thăm quốc tế (visitor) được hiểu là người đến một nước, khác nước cư trú thường xuyên của họ, bởi mọi nguyên nhân, trừ nguyên nhàn đến lao động để kiếm sống.

Khái niệm khách viếng thăm quốc tế bao gồm 2 thành phần: khách du lịch quốc tế và khách tham quan quốc tế (được thống kê trong du lịch).

Khách du lịch quốc tế (internatinal tourist) là người lưu lại tạm thời ở nước ngoài và sống ngoài nơi cư trú thường xuyên của họ trong thời gian ít nhất là 24 giờ (hoặc sử dụng ít nhất một tối trọ). Động cơ khởi hành của họ được phân nhóm như sau:

Thời gian rỗi (đi du lịch để giải trí, để chữa bệnh, để học tập, với mục đích thể thao hoặc tôn giáo).

 

Đi du lịch liên quan đến công việc làm ăn (ký kết giao ước); thăm gia đình, bạn bè, họ hàng; đi du lịch để tham gia vào các cuộc hội nghị đại hội; các cuộc đua thể thao v.v…

Với khái niệm trên, khách du lịch quốc tế bao gồm những người sau đây:

Người nước ngoài, không sống ở nước đến thăm và đi theo các động cơ đã nêu trên.

Công dân của một nước, sống cư trú thường xuyên ở nước ngoài về thãm quê hương.

Nhân viên của các tổ lái (máy bay, tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô) đến thăm, nghỉ ở nước khác và sử dụng phương tiện cư trú. Ớ đây kể lả những người không phải là nhân viên của các hãng giao thông vận tải mà là những lái xe tải, xe ca tư nhân.

Khách tham quan quốc tế (international excursionist) là người lưu lại tạm thời ở nước ngoài và sống ngoài nơi cư trú thường xuyên của họ trong thời gian ít hơn 24 giờ (hoặc là không sử dụng một ở tối trọ nào). Ớ đây kể tất cả những người đến mọt nước theo đường bộ, đường biển với thời gian là mấy ngày hàng tối họ lại trở về ngủ tại tàu, thuyền, ô tô v.v… đưa họ đi. Vậy, khách thăm quan quốc tế bao gồm những thành phần sau:

Những khách thăm quan theo đường biển, tối về ngủ lại tàu (nếu không ngủ lại tàu mà sử dụng các phương tiện cư trú thì họ trớ thành khách du lịch).

Nhân viên của các tổ lái đến thăm nghỉ ở nước khác, nhưng ngủ tại phương tiện giao thông của mình.

Khách đến thăm một nước khác trong vòng một ngày.

>>>>>Xem thêm: thiet ke do hoa