Ngoài việc quy định mức lương tối thiểu, Nhà nước cũng công bố thang bảng lương để doanh nghiệp làm cơ sở tính lương, cũng như các chế độ khác cho người lao động V.V…. Hệ thống thang
bảng lương biểu hiện mối quan hệ tiền lương giữa các loại lao động ở các ngạch, bậc, các công việc ở các ngành nghề khác nhau. Để phản ánh tiền lương cho các loại lao động khác nhau, các ngành đều xây dựng nhiều thang bảng lương khác nhau. Mỗi bảng lương có nhiều ngạch, có thang lương có nhiều nhóm.

• >>>>>Xem thêm: Nội dung cơ bản của quản lý Nhà nước phát triển nguồn nhân lực du lịch

Trong từng ngạch và thang lương đó lại chia nhiều bậc lương và có các bội số khác nhau, ứng với mỗi bậc là một hệ số lương. Du lịch là sự tập họp của nhiều ngành và nghề khác nhau, do đó hộ thông tiền lương, tiền thưởng phải được xây dựng trên cơ sở: phân loại lao động lành nghề, theo chuyên môn; tính đổi lao động, lao động phức tạp ra lao động giản đơn. Tuy nhiên, để có được hệ thống tiền lương họp lý có hiệu quả, cần phải quán triệt nguyên tắc: không nên xây dựng quá nhiều thang, bảng lương để tránh sự trùng lặp về số bậc, hệ số mức lương; số bậc trong mỗi ngạch không nên quá nhiều, đặc biệt là đối với ngạch thấp, nếu không hệ số chênh lệch giữa các bậc qúa thấp, làm tăng tính bình quân trong việc trả lương và không khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn; nếu cùng yêu cầu về trình độ đào tạo thì hệ số mức lương bậc 1 của cùng một ngạch không nên có sự khác nhau v.v…
Ngày nay, các lý thuyết hiện đại trên khắp thế giới đều khẳng định rằng, mặc dù bằng cách kích thích vật chất có thể đạt tới những tiến bộ đáng kể trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, nâng cao nhiệt tình của người lao động, nhưng nếu chỉ có sử dụng đòn bẩy bằng yếu tố vật chất không thôi thì vẫn chưa đủ sức mạnh để chạy đua trên vòng đua mới, đứng ở vị trí hàng đầu trong sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, với ngành du lịch hiệu quả sử dụng lao động trong kinh doanh du lịch, không chỉ có nghĩa là phục vụ được nhiều khách du lịch mà còn là chất lượng của dịch vụ đó như
thế nào (chất lượng phục vụ ngày hôm nay có như ngày mai hay không, năm nay có như năm tới không?). Vì vậy, dưới góc độ quản lý vĩ môi đối với lao động trong kinh doanh du lịch, phải kết hợp hài hoà linh hoạt giữa chính sách về đãi ngộ vật chất và yếu tố động viên tinh thần. Cụ thể là những yếu tố tâm lý dân tộc, truyền thống dân tộc và các chính sách tạo mở nhiều việc làm, đảm bảo hỗ trợ cho các đối tượng xã hội, các vùng, các ngành cần thiết cho sự phát triển chung của toàn xã hội, như:

• >>>>>Xem thêm: Bảng giá thu âm tổng đài- hotline công ty

Cần phải có chính sách quy hoạch lao động nữ: Kinh doanh du lịch sử dụng một lực lượng lao động nữ tương đối đông, chịu nhiều ảnh hưởng của môi trường làm việc phức tạp, một số bộ phận đòi hỏi lao động phải ở độ tuổi nhất định. Vì vậy, cần phải có chính sách quy hoạch đội ngũ này, cần có những chính sách thoả đáng như quy định về độ tuổi, chính sách về giói, khuyến khích động viên về vật chất tinh thần và cần phải có những chính sách riêng đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ.
Kinh doanh du lịch có nhiều ngành, nhiều nghề trong đó đòi hỏi lao động phải có nghệ thuật phục vụ, như’nghề bàn, nghề bếp, hướng dẫn viên du lịch… Vì vậy, để khuyên khích động viên tinh thần cho người lao động, có thể hàng năm tổ chức các cuộc thi tay nghề nhằm động viên khuyến khích tinh thần cho lao động như hội thi “lễ tân giỏi”, “hướng dẫn viên du lịch giỏi”, hoặc có thể phong tặng danh hiệu “nghệ nhân nấu ăn” v.v… như các ngành khác.
Ngành du lịch do các hoạt động kinh doanh thường gắn với các khu, điểm du lịch nơi có tài nguyên du lịch phong phú. Trong đó, đặc biệt là các khách sạn ở khu du lịch biển, du lịch núi… thường nằm xa khu dân cư và gia đình. Do đó, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động làm việc ở các cơ sở này thường gặp
khó khăn như thiếu cập nhật thông tin, sách báo tham khảo, chuyên đề về du lịch, xa gia đình v.v…, vì vậy có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ du khách. Cho nên ở đây cần phải có chính sách đãi ngộ thoả đáng cho người lao động như chế độ bảo hiểm, nhà cửa… từ đó người lao động mới gắn bó với cơ sở, làm việc với năng suất cao và tự giác.

• >>>>>Xem thêm: thiết kế quảng cáo đẹp