Khó khăn thứ nhất: Do tồn tại các cách tiếp cận khác nhau và dưới các góc độ khác nhau, mà các tác giả có các định nghĩa khác nhau về du lịch.

Tiếp cận trên góc độ của người đi du lịch:’

Du lịch là cuộc hành trình và lưu trú tạm thời ở ngoài nơi lưu trú thường xuyên của cá thể, nhằm thoả mãn các nhu cầu khác nhau, với mục đích hoà bình và hữu nghị. Với họ, du lịch như là một cơ hội để tìm kiếm những kinh nghiệm sống, sự thoả mãn một số các nhu cầu về vật chất và tinh thần của mình.

Tiếp cận trên góc độ người kinh doanh du lịch:

Du lịch là quá trình tổ chức các điều kiện về sản xuất và phục vụ nhằm thoả mãn, đáp ứng các nhu cầu của người đi du lịch. Các doanh nghiệp du lịch coi du lịch như là một cơ hội để bán các sản phẩm mà họ sản xuất ra, nhằm thoả mãn các nhu cầu của khách (người đi du lịch), đồng thời thông qua đó đạt được mục đích số một của mình là tối đa hoá lợi nhuận.

Tiếp cận trên góc độ của chính quyền địa phương:

Trên góc độ này du lịch được hiểu là việc tổ chức các điều kiện về hành chính, về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ du khách. Du lịch là tổng hợp các hoạt động kinh doanh đa dạng, được tổ chức nhằm giúp đỡ việc hành trình và lưu trú tạm thời của cá thể. Du lịch là một cơ hội để bán các sản phẩm địa phương, tăng thu ngoại tệ, tăng các nguồn thu nhập từ các khoản thuế trực tiếp và gián tiếp, đẩy mạnh cán cân thanh toán và nâng cao mức sống vật chất và tinh thần cho dân địa phương.

Tiếp cận trên góc độ cộng đồng dân cư sợ tại:

Du lịch là một hiện tượng kinh tế – xã hội. Trong giai đoạn hiện nay nó được đặc trưng bởi sự tăng nhanh khối lượng và mở rộng phạm vi, cơ cấu dân cư tham gia vào quá trình du lịch của mỗi nước, mỗi vùng trên thế giới. Với họ hoạt động du lịch tại địa phương mình, vừa đem lại những cơ hội để tìm hiểu về nền văn hoá và phong cách của người ngoài địa phương, người nước người; là cơ hội để tìm kiếm việc làm, để phát sinh và phát triển các nghề cổ truyền, các nghề thủ công truyền thống của dân tộc. Thông qua du lịch, một mặt có thể tăng thu nhập, nhưng mặt khác cũng gây ảnh hưởng đến đời sống người dân sở tại như: về môi trường, trật tự an ninh xã hội, nơi ăn chốn ở v.v…

>>>>>Xem thêm: Những địa điểm đẹp ở Hà Nội

Khó khăn thứ hai: Là do sự khác nhau về ngôn ngư và cách hiểu khác nhau về du lịch ở các nước khác nhau.

Theo các học giả khác nhau, bản thân thuật ngữ du lịch trong ngôn ngữ nhiều nước, cũng được bắt nguồn từ một số nguồn gốc khách nhau.

Có một số học giả cho rằng thuật ngữ du lịch trong ngôn ngữ nhiều nước bắt nguồn từ gốc tiếng Pháp “le tourisme”. Bản thân từ “le tourisme” lại được bắt nguồn từ gốc “le tour”, có nghĩa là một cuộc hành trình đi đến nơi nào đó và quay trở lại. Thuật ngữ đó sang tiếng Anh thành “tourism”, tiếng Nga – “TYPH3M”v.v… Như vậy, khái niệm “du lịch” ở các nước như Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Nga, v.v… có ý nghĩa đầu tiên là khởi hành, đi lại, chinh phục không gian.

Người Đức lại không sử dụng gốc từ tiếng Pháp mà sử dụng từ “der fremdenverkehrs” là tổ hợp từ 3 từ có nghĩa là ngoại (lạ); giao thông (đi lại) và mối quan hệ. Vì vậy, các học giả người Đức nhìn nhận “du lịch” như là mối quan hệ, sự đi lại hav vận chuyển của những người đi du lịch. Một cách cụ thể íiơn thì với gốc từ đó, đằng sau hiện tượng “du lịch” người Đức hiểu rằng đó là các mối quan hệ, được hình thành trong thời gian khởi hành và lưu trú tạm thời, giữa khách du lịch và các nhân viên phục vụ.

Một số học giả khác lại cho rằng, thuật ngữ “du lịch” trong ngôn ngữ nhiều nước được bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “tomos” với nghĩa đi một vòng. Thuật ngữ này được Latin hoá thành “tomus” và sau đó thành “tourisme” (tiếng Pháp); tourism (tiếng Anh), “TYPH3M” (tiếng Nga) v.v…

Tuy có thể chưa có sự thống nhất về nguồn gốc của thuật ngữ “du lịch” theo ý kiến của các học giả khác nhau, song điều quan trọng hơn là nghĩa đầu tiên của thuật ngữ đó đều được bắt nguồn từ gốc: cuộc hành trình đi một vòng, từ một nơi này đến một nơi khác và có quay trở lại.

Trong tiếng Việt, thuật ngữ “du lịch” được dịch ra thông qua tiếng Trung Quốc.

Tuy nhiên, hiện nay có sự tồn tại các cách nhìn nhận khác nhau về du lịch ở các nước khác nhau là do các nguyên nhân sau đây :

Phụ thuộc vào lịch sử và trình độ phát triển của ngành du lịch. Ngành du lịch phát triển ở mức độ khác nhau, kéo theo sự phát triển khác nhau của khoa học nghiên cứu du lịch, từ đó dẫn đến các cách nhìn nhận khác nhau về du lịch.

Phụ thuộc vào tầm quan trọng của du lịch đối với nền kinh tế – xã hội của đất nước ịlà ngành kỉnh tế mũi nhọn; là ngành kinh tế quan trọng; là ngành đem lại lợi nhuận cao hay đem lại lợi nhuận không đáng kể). Tầm quan trọng và vai trò của du lịch cũng ảnh hưởng đến mức độ phát triển của lĩnh vực khoa học du lịch.

Phụ thuộc vào chính sách phát triển du lịch ỏ mỗi quốc gia.

Mỗi nước có một chính sách sách phát triển du lịch riêng. Có nước ưu tiên phát triển du lịch quốc tế chủ động, nước khác – du lịch quốc tế thụ động, nước thứ ba – du lịch nội địa v.v.:. Do vậy, khi đưa ra định nghĩa về du lịch, người ta có thể thiên về khía cạnh kinh tế, hoặc thiên về khía cạnh xã hội v.v…

>>>>>Xem thêm: 10 mẹo cho bạn có được video quảng cáo hay

Khó khăn thứ ba: Do tính chất đặc thù của hoạt động du lịch.

Do tính chất đồng bộ vả tổng hợp của nhu cầu du lịch.

Nhu cầu du lịch là tổng hợp của các nhu cầu: nhu cầu đi lại, ăn nghỉ, vui chơi, giải trí và các nhu cầu bổ sung khác.

 

Các nhu cầu trên xuất phát đồng bộ trong một khoảng thời gian nhất định (thời gian đi du lịch).

Do tính chất tổng hợp trong hoạt động kinh doanh du lịch:

Một’sản phẩm du lịch tổng hợp không thể do một đơn vị kinh doanh tạo ra, mà do tổng hợp các hoạt động kinh doanh đa dạng tạo ra. Khách du lịch trong một chuyến đi du lịch, ngoài việc thoả mãn một số nhu cầu đặc trưng như tham quan, giải trí, chữa bệnh v.v…, họ vẫn có những nhu cầu thường ngày như ăn, ngủ. Do vậy, họ phải sử dụng nhiều loại dịch vụ và hàng hoá khác nhau. Trên thực tế các loại dịch vụ và hàng hoá khác khó có thể chỉ do một cơ sở du lịch duy nhất tạo ra hay sản xuất ra được. Trong một chuyến đi du lịch khách du lịch không chỉ sử dụng một sản phẩm du lịch đơn thuần, mà phải sử dụng một sản phẩm du lịch tổng hợp. Vì những lý do đó hoạt động kinh doanh du lịch mang tính chất tổng hợp. Các thành viên tham gia vào quá trình tạo nên một sản phẩm du lịch tổng hợp là rất đa dạng, nên việc thống nhất, liên kết mọi nỗ lực và tham vọng là điều hết sức cần thiết.

>>>>>Xem thêm: 100 tiêu đề quảng cáo ẤN TƯỢNG – THU HÚT khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau