Thành phần chính của cơ sử vật chất – kỹ thuật du lịch là các công trình kiến trúc kiên cố như các toà nhà khách sạn – nhà hàng các công trình kiến trúc khác. Các công trình này thường tồn tại trong một thời gian dài, có thể 10 năm, 20 năm và thậm chí lâu hơn nữa.
Trong du lịch, do đặc trưng của sảỉi phẩm là dịch vụ, việc tiêu dùng của khách là một sự trải qua hơn là sở hữu. Tham gia vào dịch vụ tiêu dùng của khách chủ yếu là các yếu tố về nguyên vật liệu, yếu tố phục vụ bằng công sức của người lao động, của vị trí, cảnh quan… Sự tham gia của chi phí khấu hao vào giá thành của các dịch vụ và hàng hoá nhiều hay ít phụ thuộc vào từng loại dịch vụ.
Với đặc tính này, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đảm bảo phù hợp lâu dài. Tránh tình trạng phải thường xuyên cải tạo, nâng cấp vì những chi phí này thường cũng rất lớn và tạo ra sự thiếu đồng bộ và ổn định trong kinh doanh.

• >>>>>Xem thêm: Muốn kiếm thu nhập cao hãy làm du lịch

7.3.3. Một sô’ thành phần của hệ thông cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch được sử dụng không cân đối:
Trong du lịch do chịu ảnh hưởng của yếu tố thời vụ, một số vùng, điểm du lịch hoạt động có tính thời vụ, do vậy cơ sở vật chất – kỹ thuật chỉ được sử dụng vào một số thời điểm nhất định mà không phải là toàn bộ thời gian. Công suất sử dụng chúng có thé thay đổi theo thời gian: du lịch biển thường chỉ được thực hiện vào các tháng nắng nhiều, nhiệt độ cao, du lịch cuối tuần lại được tập trung chủ yếu vào những ngày cuối tuần, phục vụ ăn tại các nhà hàng của khách sạn lại theo thời gian có tính qùy luật của sinh lý con người. Ngoài ra, tính không cân đối cũhg ‘do các đối tượng khách khác nhau đi với những mục đích khác nhau và họ sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật tại một điểm cũng không cân đối theo các thành phần của sản phẩm. Một khách sạn phục vụ khách công vụ, dịch vụ lưu trú và thông tin liên lạc được sử dụng nhiều, dịch vụ ăn lại được sử dụng ít do họ ăn ngoài khách sạn theo các chương trình chiêu đãi hoặc cho thuận tiện công việc.
Trên đáy là những đặc điểm cơ bản của cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch. Các đặc điểm này vừa tồn tại một cách độc lập, khách quan, vừa có mối quan hệ mật thiết với nhau. Sự phụ thuộc vào tài nguyên du lịch của cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch là nguyên nhân dẫn đến tính không cân đối trong sử dụng. Tính đồng bộ trong xây dựng và sử dụng là nhân tố góp phần là giá trị đơn vị công suất sử dụng cao và ảnh hưởng trực tiếp đến khung cảnh, môi trường tài nguyên. Do vây việc nghiên cứu về cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch cần phải được xem xét một cách toàn diện từ nhiều góc độ khác nhau và phải được đặt trong mối quan hệ với môi trường tài nguyên.

• >>>>>Xem thêm: Báo giá quay phim chụp ảnh cưới hỏi trọn gói

7.4. Yêu cầu đối với cơ sở vật chất – kv thuật du lịch.
Để phục vụ tốt mục đích kinh doanh, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mỗi loại hình kinh doanh đều phải đáp ứng được những yêu cầu nhất định. Cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch cũng cần phải đáp ứng được những tiêu chuẩn được quy định bởi đặc trưng của lĩnh vực kinh doanh du lịch. Đó là đáp ứng đầy đủ nhất những nhu cầu hết sức đa dạng và phong phú của du khách. Với đặc trưng đó, hệ thống cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch phải đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau:
7.4.1. Mức độ tiện nghi
Do mục đích của các chuyên hành trìíih thường là để tìm kiếm những ấn tượng, cảm giác mà khách mong muốn, nó khác với điều kiện cuộc sống thường ngày. Do vậy khách du lịch luôn muốn được sinh hoạt trong điều kiện tiện nghi, hiện đại và thuận tiện. Do vậy mức độ tiện nghi trước hết phải được hiểu đó là mức độ trang bị các trang thiết bị tiện nghi có khả nãng mang lại sự tiện lợi và cảm giác thoải mái của du khách có được từ việc sử dụng các trang thiết bị, tiện nghi đó. Để đáp ứng được yêu cầu đó, cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch phải được trang bị trước hết đầy đủ về mặt lượng, đồng thời đảm bảo về mặt chất. Theo đó, quá trình hiện đại hoá cũng phải liên tục được thực hiện. Có như vậy mới tạo ra được sự tiện lợi

• >>>>>Xem thêm: thiết kế bộ nhận diện thương hiệu giá rẻ