Tạp chí công nghệ Việt Nam

Những người sau không được coi là khách du lịch (không được thống kê trong du lịch):

Những người ra nước ngoài để tìm kiếm việc làm hoặc để làm ăn theo hoặc không theo hợp đồng.
Những công dân ở vùng giáp giới sống ở nước bên này, nhưng làm việc ở nước bên cạnh.
Những người dân di cư tạm thời hoặc cố định.
Những người tị nạn.
Những người tha phương cầu thực.
Các nhà ngoại giao.
Nhân viên của các đại sứ quán, lãnh sự quán và các lực lượng bảo an.

>>>Xem thêm: Tour du lịch New Zealand
Năm 1968 uỷ ban Thống kê của Liên hợp quốc – United Nations Statistical Commision công nhận định nghĩa đó. Tuy nhiên, đồng ý với một số nước sử dụng từ “khách viếng thăm trong ngày – sameday visitor” thay cho “khách tham quan – excursionist” và thay điều kiện thời gian 24 giờ là một tối trọ – overnight.
Định nghĩa của Tiểu han về các vấn đề kinh tể – xã hội trực thuộc Liên hiệp quốc (United Nations Department of Economic and Social Affaires)
Năm 1978 Tiểu ban đã đưa ra định nghĩa về “khách viếna thãm quốc tế – international visitor from abroad” như sau: “khách viếng thăm quốc tế là tất cả những người từ nước ngoài đến thăm một đất nước (given country) – chúng ta gọi là khách du lịch chủ động (Inbound tourist); hoặc tất cả những người từ một nước đi ra nước ngoài viếng thăm – chúng ta gọi là khách du lịch thụ động (Outbound tourist) với khoảng thời gian nhiều nhất là một năm.
Tiểu ban còn đưa ra định nghĩa về “khách du lịch nội địa- Domestic tourist” như sau: “Khách du lịch nội địa là công dán của một nước (không kể quốc tịch) hành trình dến một nơi trong đất nước đó, khác nơi cư trú thường xuyên của mình trong khoảng thời gian ít nhất là 24 giờ, hav 1 đêm với mọi mục đích trừ mục đích hoạt động đé được trả thù lao tại nơi đến”.
Tiểu ban cũng thống nhất về động cơ của mỗi cuộc hành trình, có thổ thuộc 2 nhóm động cơ như sau:
Nghỉ ngơi, giải trí, kỳ nghỉ, sức khoẻ, học tập, tôn giáo, thể
thao.
Kinh doanh, gia đình, công vụ, gặp gỡ.
Định nghĩa của Hội nghị quốc tế về Du lịch tại Hà Lan năm
1989:
“Khách du lịch quốc tế là những người đi thăm một đất nước khác, với mục đích tham quan, nghỉ ngơi, giải trí, thăm hỏi trong khoảng thời gian nhổ hơn 3 tháng, những người khách này không được làm gì để được trả thù lao và sau thời gian lưu trú ở đó du khách trở về nơi ở thường xuyên của minh”. ‘
Điểm đặc biệt nhất của định nghĩa này là quy định về thời gian của chuyến đi du lịch âối với khách du lịch quốc tế (nhỏ hơn 3 tháng).
Ngày 4 – 3 – 1993 theo đề nghị của Tổ clìức Du lịch Thế giới (Wl’O), Hội đồng Tliống kê Liên hiệp quốc (United Nations Statistical Commission) đã công nhận những thuật ngữ sau để thông nlìất việc soạn thảo thống kê du lịch:
Khách du lịch quốc tế (International tourist) bao gồm:
Khách du lịch quốc tế đến (Inbound tourist): gồm những người từ nước ngoài đến du lịch một quốc gia.
Khách du lịch quốc tế ra nước ngoài (Outbound tourist): gồm những người đang sống trong một quốc gia đi du lịch nước ngoài.

>>>>Xem thêm: cong ty san xuat phim quang cao
Khách du lịch trong nước (Internal tourist): gồm những người là công dân của một quốc gia và những người nước ngoài đang sống trên lãnh thổ của quốc gia đó đi du lịch trong nước.
Khách du lịch nội địa (Domestic tourist): bao gồm khách du lịch trong nước và khách du lịch quốc tế đến.
Đây là thị trường cho các cơ sở lưu trú và các nguồn thu hút du khách trong một quốc gia.
Khách du lịch quốc gia (National tourist): bao gồm khách du lịch trong nước và khách du lịch quốc tế ra nước ngoài.
Đây là thị trường cho các đại lý lữ hành và các hãng hàng không:
Nghiên cứu một số định nghĩa khác nữa về khách dư lịch cho thấy rằng, mặc dù còn có rất nhiều các định nghĩa khác nhau về khách du lịch nói chung, khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa nói riêng, song xét một cách tổng quát cỊiúng đều có một số điểm chung nổi bật như sau:
Khách dư lịch phải là người khởi hành rời khỏi nơi cư trú thường xuyên của mình (ở đây tiêu chí quốc tịch không quan trọng, mà là liêu chí nơi cư trú thường xuvên).
Khách du lịch có thể khởi hành với mọi mục đích khác nhau, loại trừ mục đích lao động để kiếm tiền ở nơi đến. Như vậy, những đối tượng sau không được thống kê là khách du lịch:
Những người đến để làm việc có hoặc không có hợp đồng lao
động;
Những người đi học;
Những người di cư, tị nạn;
Những người làm việc tại các đại sứ quán, lãnh sự quán;
Những người thuộc lực lượng bảo an của Liên hiệp quốc;
Và một số đối tượng khác nữa.

>>>>>Xem thêm: 10 chiến lược SEO fanpage facebook lên top Google cực kỳ hiệu quả (phần 1)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.