Chuyên mục: Blog

Khách du lịch là gì?

Định nghĩa của Liên hiệp các quốc gia – League of Nations Năm 1937 League of Nations, đưa ra định nghĩa về “Khách du lịch nước ngoài – Foreign …